اخبار

  • بعلت بارندگي كنسل شد!

کارگاه هاي آموزشي انجمن

  1. كارگاه پايان نامه نويسي
  2. كارگاه تحليل آماري (تخصصي معادلات ساختاري)
  3. دوره آموزشي Spss
  4. كلاس‌هاي كمك آموزشي و حل تمرين آمار
  5. كلاس‌هاي كمك آموزشي و حل تمرين منطق فازي
  6. كارگاه هاي تخصصي مديريتي و فناوري اطلاعات

جديدالورودها